Print

Waarom is de CV-regeling er gekomen?

De overheid vond dat de film t.o.v. de anderen kunstuitingen (Opera, Ballet, podiumkunsten) weinig steun kreeg. Nederland liep bovendien achter op andere landen daar waar het ging om overheidssteun voor de Nationale speelfilmproductie. (In België bestond al jaren het Detaxatie systeem, en in Duitsland werd op elk bioscoopkaartje een heffing gelegd voor de nationale speelfilmproductie, in Frankrijk zijn exploitanten verplicht minimaal 30% Franstalige films te vertonen, etc, etc zo zorgden de landen om ons heel al veel langer goed voor haar eigen speelfilmindustrie. En dat zag je ook duidelijk aan de verhouding ‘binnenlandse film’ en ‘buitenlandse film’ qua bezoekersaantallen in de bioscoop.)