Filmproductiefonds

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Herstructurering van filmfinanciering

E-mail PDF

 

De plannen tot broodnodige herstructurering van filmfinanciering veroorzaken nog geen dijkbreuk, maar ze sijpelen wel al onverminderd en onweerstaanbaar door…

 

NRC 5 maart 2008 Het Nederlands Fonds voor de Film laat filmregisseur Esmé Lammers een compleet nieuw subsidiestelsel ontwikkelen, waarbij filmmakers net als toptennissers een ranking krijgen voor het aanvragen van subsidies.
Filmfonds 6 maart 2008 In het artikel Filmers krijgen subsidie ranking, wekt NRC-Handelsblad van 5 maart 2008 ten onrechte de indruk dat het Filmfonds 'een compleet nieuw subsidiestelsel' ontwikkelt. Dit is niet het geval.
Ad.nl 17 maart 2008 Het vak van filmregisseur is in Nederland soms een miserabel beroep, uitgeoefend door mensen met een masochistische inslag. Veel filmmakers voelen zich als veredelde bedelaars die links en rechts hun hand moeten ophouden. Het ondoorzichtige subsidiesysteem dat geen enkele houvast biedt is daar de oorzaak van.
Lees meer...
 

Filmfonds maakt top twaalf

E-mail PDF
Bron: Parool 22-3-08

AMSTERDAM - Het Nederlands Fonds voor de Film verandert zijn subsidiesysteem. Het fonds, dat het leeuwendeel van de Nederlandse filmproducties financiert, zal twaalf producenten een voorkeurspositie geven.

Dat is de opvallendste verandering in de plannen die het fonds voorlegt aan het ministerie van OCW voor de Cultuurnota 2009-2012. Twee derde van het beschikbare geld om speelfilms te maken, negen miljoen euro, zal worden gereserveerd voor de twaalf succesvolste producenten van 2007.

Dat succes kan zowel commercieel als artistiek zijn. Het fonds beoordeelt elk jaar opnieuw welke producenten het jaar het meeste succes hebben gehad.

Lees meer...
 

Filmsubsidie vooral naar 12 producenten

E-mail PDF
Bron: NRC 20 maart 2008
Amsterdam, 20 maart. Het Nederlands Fonds voor de Film gaat twaalf producenten een voorkeurspositie geven bij de verdeling van subsidie. Dat blijkt uit plannen die het fonds voorlegt aan OCW voor de Cultuurnota 2009-2012.

In een toelichting op de plannen zei directeur Toine Berbers van het Filmfonds gisteren dat tweederde van de subsidie om speelfilms te maken, zo’n 9 miljoen euro, zal worden gereserveerd voor de twaalf meest succesvolle producenten van het afgelopen jaar. Dat kan zowel commercieel succes zijn (aantal bezoekers) als artistiek (programmering op buitenlandse festivals). Elk jaar wordt opnieuw bekeken welke twaalf producenten het afgelopen jaar het succesvolst waren.

Het Filmfonds streeft er met deze maatregel naar de de filmproductie te concentreren. Dat doet het ook door subsidies voor lange speelfilms alleen te verstrekken aan producenten die al twee films op hun naam hebben staan; nieuwelingen moeten hun project zelf financieren of onderbrengen bij een ervaren producent.

Lees meer...
 

Filmfonds investeert in meest talentvollen

E-mail PDF
Bron: Trouw 19 maart 2008

Het Filmfonds wil meer dan voorheen investeren in succesvolle filmmakers. Een groot deel van de subsidie wordt de komende vier jaar gereserveerd voor de 'talentvolste regisseurs en schrijvers'. Dat is te lezen in het beleidsplan 'Ruimte voor talent' dat het fonds voor de periode 2009-2012 heeft ingediend bij minister van Cultuur Ronald Plasterk.

De financiële kant van het beleidsplan houdt grofweg in dat er meer geld wordt geïnvesteerd in minder films. Daarmee wil het Filmfonds 'consolidatie en professionalisering van de filmsector' bevorderen, zo is te lezen in een verklaring van de organisatie. Realiseringssubsidies zullen alleen nog worden toegekend aan producenten die minimaal twee speelfilms op hun naam hebben staan.

In het beleidsplan vraagt het Filmfonds om 3,5 miljoen euro extra, die ten goede moet komen aan artistieke films, documentaires en animatiefilms. Momenteel heeft het fonds de beschikking over een budget van 37 miljoen euro.

 

 

 

Een eredivisie voor filmregisseurs

E-mail PDF
Bron: Ad.nl 17 maart 2008
Ab Zagt

Het vak van filmregisseur is in Nederland soms een miserabel beroep, uitgeoefend door mensen met een masochistische inslag. Veel filmmakers voelen zich als veredelde bedelaars die links en rechts hun hand moeten ophouden. Het ondoorzichtige subsidiesysteem dat geen enkele houvast biedt is daar de oorzaak van.

In de loop der jaren heb ik tal van vaderlandse filmmakers gesproken die vol frustraties zaten over afgewezen projecten, ingewikkelde procedures, vriendjespolitiek en onbegrijpelijke willekeur. Minstens drie regisseurs hebben – deels om deze reden – in het verleden Nederland de rug toegekeerd en hun heil (tijdelijk) in het buitenland gezocht: Paul Verhoeven, Ate de Jong en Roel Reiné.

Aan deze jarenlange onvrede moet nu een einde komen. Het Filmfonds is bezig met het uitkristalliseren van een plan dat meer helderheid moet verschaffen. Het ziet er op het eerste gezicht veelbelovend uit.

Lees meer...
 

NRC en Filmfonds

E-mail PDF
Bron: Filmfonds 6 maart 2008

In het artikel Filmers krijgen subsidie ranking, wekt NRC-Handelsblad van 5 maart 2008 ten onrechte de indruk dat het Filmfonds 'een compleet nieuw subsidiestelsel' ontwikkelt. Dit is niet het geval.

Het Filmfonds verstrekt subsidie aan speelfilmproducenten op basis van de regeling lange speelfilm, die voorziet in selectie door adviescommissies op grond van vaste criteria. Het Filmfonds is niet van plan deze regeling, die vorig jaar juli nog is herzien, ingrijpend te wijzigen.

Wel heeft het fonds al geruime tijd geleden een experiment aangekondigd met een waarderingsmodel om commissies te helpen bij hun oordeelsvorming en de weging van de criteria. Op verzoek van het fonds ontwikkelt voormalig intendant Esmé Lammers een model dat onder meer punten toekent voor de staat van dienst van aanvragers, soliditeit van het filmplan en kwaliteit van het scenario.

Het Filmfonds zal komend half jaar bezien of de adviescommissies in hun lastige selectietaak gebaat zijn bij dit systeem. De suggestie in NRC-Handelsblad dat de subsidieverstrekking op de schop zou gaan, is bezijden de waarheid.

 
Pagina 1 van 2