Filmproductiefonds

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

The News

Een eredivisie voor filmregisseurs

E-mail Print PDF
Bron: Ad.nl 17 maart 2008
Ab Zagt

Het vak van filmregisseur is in Nederland soms een miserabel beroep, uitgeoefend door mensen met een masochistische inslag. Veel filmmakers voelen zich als veredelde bedelaars die links en rechts hun hand moeten ophouden. Het ondoorzichtige subsidiesysteem dat geen enkele houvast biedt is daar de oorzaak van.

In de loop der jaren heb ik tal van vaderlandse filmmakers gesproken die vol frustraties zaten over afgewezen projecten, ingewikkelde procedures, vriendjespolitiek en onbegrijpelijke willekeur. Minstens drie regisseurs hebben – deels om deze reden – in het verleden Nederland de rug toegekeerd en hun heil (tijdelijk) in het buitenland gezocht: Paul Verhoeven, Ate de Jong en Roel Reiné.

Aan deze jarenlange onvrede moet nu een einde komen. Het Filmfonds is bezig met het uitkristalliseren van een plan dat meer helderheid moet verschaffen. Het ziet er op het eerste gezicht veelbelovend uit.

Lees meer...
 

NRC en Filmfonds

E-mail Print PDF
Bron: Filmfonds 6 maart 2008

In het artikel Filmers krijgen subsidie ranking, wekt NRC-Handelsblad van 5 maart 2008 ten onrechte de indruk dat het Filmfonds 'een compleet nieuw subsidiestelsel' ontwikkelt. Dit is niet het geval.

Het Filmfonds verstrekt subsidie aan speelfilmproducenten op basis van de regeling lange speelfilm, die voorziet in selectie door adviescommissies op grond van vaste criteria. Het Filmfonds is niet van plan deze regeling, die vorig jaar juli nog is herzien, ingrijpend te wijzigen.

Wel heeft het fonds al geruime tijd geleden een experiment aangekondigd met een waarderingsmodel om commissies te helpen bij hun oordeelsvorming en de weging van de criteria. Op verzoek van het fonds ontwikkelt voormalig intendant Esmé Lammers een model dat onder meer punten toekent voor de staat van dienst van aanvragers, soliditeit van het filmplan en kwaliteit van het scenario.

Het Filmfonds zal komend half jaar bezien of de adviescommissies in hun lastige selectietaak gebaat zijn bij dit systeem. De suggestie in NRC-Handelsblad dat de subsidieverstrekking op de schop zou gaan, is bezijden de waarheid.

 

Filmers krijgen subsidie-‘ranking’

E-mail Print PDF
Bron: NRC 5 maart 2008
Bas Blokker

’Niet het script maar het talent van de makers is cruciaal’

Het Nederlands Fonds voor de Film laat filmregisseur Esmé Lammers een compleet nieuw subsidiestelsel ontwikkelen, waarbij filmmakers net als toptennissers een ranking krijgen voor het aanvragen van subsidies.

In 2005 werd regisseur Esmé Lammers bij het Nederlands Fonds voor de Film aangesteld als intendant voor de commerciële speelfilm. Toen was ze al van plan om de systematiek van de subsidietoewijzing aan een onderzoek te onderwerpen. Is de huidige methode, met adviescommissies die scenario’s beoordelen en op basis daarvan subsidie toekennen, wel doelmatig?

Lammers dacht van niet. Met goedvinden van directeur Berbers van het Filmfonds paste ze een andere selectiemethode toe op de aanvragen die op haar eigen bureau kwamen: 146 waren dat er, in twee jaar tijd.

Lees meer...
 

De Filmkrant - De geruchtenmachine

E-mail Print PDF

De filmwereld is een nieuwe club rijker. The Dutch Film Society heeft een ambitieus doel: "het creëren van een volwassen Nederlandse speelfilmindustrie."

Achter het initiatief schuilt producent Shooting Star (Kruimeltje, Pietje Bell, Afblijven, Timboektoe), die recent met een open brief liet weten geen vertrouwen meer in het Filmfonds te hebben. De brief sprak van een beroepsverbod, omdat het Filmfonds de laatste jaren alle projecten van Shooting Star naar de prullenbak had verwezen. Omdat de producent het niet bij klagen wil laten, biedt hij met The Dutch Film Society een alternatief voor de subjectieve werkwijze van het Filmfonds.

Lees meer...
 


Pagina 2 van 3